Procházka Komárnem s průvodcem

Mezi největší atrakce patří Nádvoří Evrópy, které také s průvodcem navštívíte.
Nádvoří Evropy si můžete prohlédnout ZDE

Vstup a prohlídka pevnostního systému
(v ceně pobytu)

V rámci pobytu navštívíte také
"Dunajský Gibraltar"

Večer na Váhu s živou hudbou a víny Karpatské kotliny (v ceně pobytu)

V rámci pobytu strávíte příjemný večer s hudbou a víny Karpatské kotliny

Po Váhu se můžete projet také lodí

Mezi atrakce patří také "Studna přísah"

Orloj - z věže radnice troubí v určité hodiny dragoun pochod generála Klapky

Studna přísah

V rámci procházky s průvodcem projdete okolo radnice a sochy generála

Pevnost Komárno

Studna přísah je vyhledávaná zejména studenty místní univerzity

Pevnostní zdi vybíhají do města Komárno na mnoha místech

Na maďarskou stranu (Komárom) můžete přejít po mostě, nebo se nechat odvést turistickým vláčkem

Pevnost Komárno a "Důstojnický pavilón"

Lahodná vína Karpatské kotliny

Na maďarské straně můžete navštívit termální lázně Komárom nebo pevnost Monostor