Sportovní hala přímo naproti ubytování

Sportovní hala

Sportovní hala - větší sál na cvičení

Bazén

Menší sál na cvičení

Sportovní areál